Res s’assembla a allò esperat i mentrestant descarreguem la nostra impaciència Job Ramos

Follow Us On

Cookie policy

Res s’assembla a allò esperat i mentrestant descarreguem la nostra impaciència Job Ramos

Medium

Secuencia fotográfica

Medium details

medidas variables

Produced in

2009

Exhibitions

MIRANT DES DE FORA, BARCELONA & MIRANDO DESDE FUERA, ASTURIAS