Follow Us On

política de Cookies

NEWS

SpainDia Mundial de la Sida: Visites Dialògiques

Commemora amb nosaltres el Dia Mundial de la sida
Dilluns 1 de desembre de 2014
amb la Jornada de portes obertes d’11 a 20h
i les visites comentades a l’exposició

Les visites es duran a terme en el següents horaris: 12h, 13h, 17h, 18h i 19h. És necessari reservar plaça amb antelació per telèfon (934961032) o per e-mail (info@fundaciosunol.org).

Dins de les activitats al voltant de l’exposició, s’ha creat el projecte educatiu Altres veus: visites dialògiques, dissenyant i coordinat per Javier Rodrigo. El projecte consistirà en dur a terme visites dinàmiques a partir d’un grup de persones portadores del VIH o relacionades amb el treball social i de conscienciació d’aquest camp. Aquest projecte de mediació vol generar un grup motor a manera de comunitat d’aprenentatge que desenvolupi visites dinàmiques, interactives i d’aprenentatge dialògic amb grups de visitants.

Un dels objectius d’aquesta exposició és mostrar que la sida continua sent un problema greu en la societat actual. Una tercera part dels infectats amb el virus de la sida no saben que ho estan i el poden transmetre sense saber-ho; encara avui dia hi ha una certa reticència a fer-se la prova per por de la marginació social. Per continuar lluitant contra aquest estigma, en aquesta ocasió ArtAids ha encarregat als artistes Willem De Rooij, Eulàlia Valldosera i Keren Cytter noves obres al voltant del tema del VIH, amb la voluntat de crear així un pont amb les obres dels anys vuitanta i principi dels noranta, representades a l’exposició per artistes de prestigi com Derek Jarman, Pepe Espaliú, Peter Hujar, Robert Gober, General Idea, Felix Gonzalez-Torres, Robert Mapplethorpe i Nan Goldin.

Cada obra ofereix una mirada personal que irremeiablement ens crea vincles i reaccions personals en relació amb el VIH, i ens proposa una aproximació diferent a les conseqüències de la malaltia, de vegades evident, d’altres metafòrica, però sempre des d’un prisma carregat de significats.

Amb les visites guiades es pretén sensibilitzar a l’espectador i aproximar-lo a l’art contemporani com una forma propera de representar les problemàtiques socials d’una altra manera.

El diàleg amb els mediadors, persones seropositives o que estan relacionades amb el mon del VIH/sida, vol establir una relació que permeti l’aprenentatge amb ells a partir de les seves experiències i coneixements. En definitiva es tracta de compartir una nova visió de l’art amb la mirada de persones implicades en la temàtica, mitjançant converses, discussions, treballs en grup, per tal de descobrir imaginaris socials sobre la Sida.

Fent servir l’art contemporani com a instrument de comunicació i eina de reconeixement de grups socials, podrem tractar entre d’altres aspectes com les relacions de parella, les cures, les representacionssocials, la vulnerabilitat de persones dependents, la tolerància i l’empatia a diverses orientacions sexuals, el disseny i la cultura visual, les cultures juvenils, etc.