Follow Us On

política de Cookies

Fundació Han Nefkens

Fundació Han Nefkens

La Fundació Han Nefkens és una organització privada sense ànim de lucre fundada a Barcelona l’any 2009 amb l’objectiu de produir obres d’art contemporani. L’objectiu principal és estimular la creació artística a Barcelona tot oferint a artistes d’altres indrets del món l’oportunitat de realitzar peces i intervencions a la ciutat i fomentar i promocionar altres aspectes de la creació contemporània.