Follow Us On

política de Cookies

NEWS

LIVERPOOLProjecció d’Ebb & Flow

Després d’Espanya, el Brasil i Holanda, es va exhibir a Regne Unit el vídeo Ebb & Flow. En concret, a la Foundation for Art and Creative Technology (FACT, www.fact.co.uk), el centre de referència en art digital i nous mitjans del país, amb seu a Liverpool. La cinta de Gabriel Mascaro es va projectar el 5 de desembre de 2012 en el context d’una gala benèfica organitzada per Sahir House (www.sahir.uk.com), una organització sense ànim de lucre que dóna suport a les persones seropositives en la seva lluita contra la sida. El vídeo va ser realitzat gràcies a la Beca 2011 per a la Producció Audiovisual de la Fundació ArtAids, destinada a la producció d’un vídeo artístic sobre la sida a partir d’una òptica innovadora.