Follow Us On

política de Cookies

NEWS

SpainProjecte educatiu a La Casa Elizalde

Programa de 2h dirigit a alumenes de secundària. A partir de l’anàlisi de les obres exposades, els alumenes construiran un nou espai de coneixement entorn de la sida i les persones que hi conviuen.

El projecte educatiu que acompanya l’exposició “Mirant des de fora” neix amb la voluntat de donar suport a la tasca preventiva i de conscienciació que la Fundació ArtAids desenvolupa a través de l’art contemporani. Amb aquest objectiu, s’han plantejat uns continguts i unes metodologies que afavoreixin la reflexió entorn de la malaltia de la sida a través de l’anàlisi de les obres exposades, sense oblidar i fer evident la relació que existeix entre els temes que aborden les obres dels artistes i la realitat que ens envolta. Per aquesta raó, el projecte també ha donat prioritat a unes dinàmiques que estimulin el debat, el raonament, la reflexió i la construcció de criteri a l’hora de parlar de la sida.

El treball es desenvolupa a la Casa Elizalde de Barcelona, té una durada de dues hores i està adreçat a secundària.

A LA SALA D’EXPOSICIONS

Allà es proposa un recorregut per l’exposició per observar des de quina perspectiva els artistes, la majoria per primera vegada, s’han apropat a la malaltia, a les sensacions que experimenten les persones que viuen amb el VIH i a algunes de les problemàtiques socials actuals. Durant el recorregut, i mitjançant diferents elements de suport dissenyats especialment per a aquest projecte, s’establiran relacions amb informació aportada per estudis mèdics, investigacions, medicaments, campanyes de prevenció, etc.

La malaltia i el malalt (conseqüències de la malaltia en el dia a dia del malalt, símptomes i efectes dels medicaments, tractament, complexitat de la malaltia, com afecta en les relacions amb l’entorn) i la prevenció (anàlisi de campanyes fetes per diferents institucions dedicades a la prevenció i lluita contra la sida, anàlisi de la representació d’alguns col·lectius..), seran alguns dels temes centrals en els diàlegs que es generin, evitant estereotips i aclarint informació errònia que els adolescents puguin tenir.

L’EXPERIÈNCIA: el projecte proposa als participants una pràctica que vinculi alguns dels continguts compartits durant la visita a l’exposició amb les seves pròpies decisions i sensibilitats.
Aquesta pràctica pren com a leitmotiv l’elaboració de targetes de visita.

La fisicitat de les targetes de visita i la seva estètica ens serveixen de suport per qüestionar-nos: com ens presentem als altres, com ens veuen els altres, com ens definim homosexuals, i quins missatges fem servir? La seva elaboració busca una reflexió més personal i subjectiva sobre com i des d’on ens relacionem amb la malaltia de la sida.

FORA DELS LÍMITS DE LA SALA

Un dels interessos del projecte educatiu és que tot el debat que s’hagi pogut generar a partir de la visita pugui transcendir més enllà d’anar a fer una activitat puntual. Per això, el projecte continua a través de dues propostes de continuïtat.

L’ACCIÓ: les targetes de visita es creen per fer-ne un ús que els dóna sentit, que les defineix. Per això, un cop cada grup tingui el seu bloc de targetes de visita personalitzades han de passar a l’acció i dónar-los un ús en el seu l’entorn (escolar, familiar, carrer, etc.), és a dir, utilitzar les targetes de visita com a eina de comunicació. L’acció pot ser registrada amb escrits, fotografies i vídeos fets amb càmeres digitals, telèfons mòbils, etc.

LA XARXA: buscant la relació amb el context dels participants es crearà un bloc per penjar tot el material recopilat. El bloc té com a finalitat esdevenir un nou espai de comunicació i debat de tota l’experiència entre els participants i altres persones interessades.

En definitiva, doncs, el conjunt de totes aquestes propostes de treball s’han plantejat amb la intenció que, partint d’una experiència artística, es pugui construir de manera conjunta un nou espai de coneixement entorn de la malaltia de la sida i les persones que hi conviuen.

Projecte Educatiu a la Casa Elizalde
Del 3 al 10 de desembre
A càrrec d’Experimentem amb l’Art