Follow Us On

política de Cookies

Sobre ArtAids

01_Opening UNAIDS building Nov 20 2006 4_Copers, Annan, Nefkens

La fundació ArtAids és una organització sense ànim de lucre que empra l’art en la lluita contra la sida convidant artistes destacats a crear peces que tractin sobre la sida i altres qüestions relacionades amb la malaltia. Aquestes obres d’art són utilitzades per augmentar la conscienciació pública, per millorar l’actitud de la societat vers les persones seropositives, i per obtenir finançament per a projectes enfocats a prevenir i combatre la sida.

ArtAids va ser creada per l’escriptor holandès i col•leccionista d’art Han Nefkens, propietari de la col•lecció H+F. El descobriment de Nefkens l’any 1987 que era seropositiu va suposar un canvi radical per a la seva vida. Han Nefkens veu la intensitat d’aquesta experiència reflectida en el món de l’art, i ha decidit utilitzar-lo per augmentar la conscienciació del problema de la sida i per millorar la vida d’aquells que viuen amb VIH. Nefkens ha establert organitzacions independents d’ArtAids a Holanda, Tailàndia i Espanya.

La presència d’ArtAids a Barcelona implica que les seves activitats es desenvoluparan d’una manera regular a la ciutat i a Catalunya. Els beneficiaris dels ingressos que la fundació obtingui amb les seves activitats a Catalunya serà HIVACAT.

Opening event 'More to Love'_Han and Thai Princess More to Love_exhibition view with works of Van der Kaap Leo Copers_project Bangkok HELLO2

Imatge superior: Kofi Annan, Leo Copers i Han Nefkens a la inauguració de la nova seu d’UNAIDS  a Ginebra el novembre de 2006. Per encàrreg d’ArtAids, Copers va crear una obra amb tretze roses de Redouté pintades amb sang humana infectada.

Image inferior: Han Nefkens i la Princesa Somsawali a la inauguració de l’exposició More to Love: The Art of Living Together, el 24 de juliol de 2008. Visitants de More to Love amb fotografies de Gerald Van Der Kaap i amb el vídeo de Leo Copers Hello.